Pak army kay 3 majors ko misconduct ki khilaf warzi par saza | Goonj

Pak army kay 3 majors ko misconduct ki khilaf warzi par saza

News by:
Pak army kay 3 majors ko misconduct aur discipline ki khilaf warzi par saza .